play games image

En skøytebane fra Multiarena AS kan også brukes i lekeland, tilknyttet turistattraksjoner som dyreparker, badeland og ulike lekeland, samt i rene eventyrkonsept.

Vi er ikke i tvil om at en helårs skøytebane fra Multiarena AS vil være en utmerket og populær arena for barn og barnefamilier, tilknyttet de fleste av landets hoteller og kjøpesentra.

Kontakt oss videre med dine ideer og vi vil hjelpe deg å utvikle et vinnende konsept.

Kontakt oss »